63 96 80 05 info@sollihogda.com
Snekkern Sollihøgda Trevarefabrikk

E-post ikke mottatt forrige uke

Vi beklager – din mail er muligens ikke mottatt

Vår mailserver har dessverre vært nede i perioden 27.11 – 06.12. Har du sendt oss mail i denne perioden har vi dessverre ikke mottatt den og ber vennlig om at dere sender oss en ny henvendelse eller ringer oss.

Sollihøgda Trevarefabrikk

Røysiåsen 137, 2092 Minnesund

Mandag – Torsdag 7.00 – 16.00
Fredag 7.00 – 13.00